השנים הראשונות - בימוי, כללי, הצגות

מסע הקסמים בארץ הניסים – תיאטרון בימות – 1973

מסע הקסמים – תקציר :

משתתפים: ישראל בידרמן, דב רייזר, רונית פורת, דודו אלהרר.

מסע הרפתקאות של אנשים מחודדי חושים במיוחד, בעזרת משקפיים מיוחדים,

אוזניות מיוחדות ומזלף טיפות מיוחד. ההצגה מנסה בצורה הפשוטה ביותר להראות

לנו שניתן גם ניתן ועל יידי כל חאד מאיתנו לשאוף ולהגיע ליצירה של עולם טוב ומיטיב.

שלא חייבים להיות אסירים בכבלים .