בימוי בית בתיאטרון הבימה – 1974-1979

בשנת 1979התמנה עמרי לבמאי בתיאטרון הבימה, במסגרת זו באה לידי ביטוי השקפת עולמו שהתיאטרון הישראלי צריך לאתר את קלסתר פניו הייחודיים כלומר, תיאטרון על דעת המקום ועל דעת הזמן. ברפרטואר אותו ביים אפשר לזהות שילוב של מחזאות ישראלית חדשה, כמו מי תהום של הלל מיטלפונקט,הביתה הביתה, וליל כלולות של יהושע סובול, האוצר עפ"י שלום עליכם מאת יעקב שבתאי, ובקצה השני של הקשת הרפרטוארית קלאסיקה בתרגום חדש ובטמפרמנט וקווי אופי שצומחים מהאדמה הישראלית: חלום ליל קיץ מאת שקספיר בתרגום ט כמרי, הלילה השנים עשר מאת שקספיר בתרגום רפאל אליעז ודן אלמגור, ומחזאות מודרנית משמעותית לזמן ולמקום כמו המטבח מאת ארנולד ווסקר.